Онлайн История за суткиЗа сутки История за годЗа год
Смотреть на сайте: sudetylift.webcamera.pl

Sudety Lift -ski - вижд с нижней станции, Шклярска-Поремба